/ Hingste/Stallions 2019

Hingste/Stallions 2019

Hingstelisten for 2019 er opdateret med de hingste, som er rettidigt tilmeldt og hvor ejeren har betalt medlemskontingent.

Det er nu muligt at fremsøge hingste ud fra overordnede kriterier i nedenstående fil. Husk at aktivere Macro. (26-02-2018: Listen er ikke opdateret!)

 
The Stallion List for 2018 is now updated with stallions entered and where the owner has paid membership fee for 2018. It is now possible to search for Stallions in the below file. Please remember to activate Macros. (Not updated 26-02-2018) 
 
Næste forventede opdatering/Next expected update: April 2019

Fremsøg hingst ud fra overordnede kriterier 2017 

Click at above link to search stallion with criterias
Se liste over samtlige godkendte hingste gennem tiden:
See a list with all stallions with a breeding license through time
 
 
OBS: Listen er ikke et udtryk for, at hingsten er tilgængelig eller optaget på hingstelisten i de pågældende år. 
 
The list is not an indication that the stallion was active/at the stallion list in those years. 
 
Knabstrupperforeningen for Danmark  | knabstrupperforeningen@gmail.com