Salgsheste

Det gratis for medlemmer af Knabstrupperforeningen af Danmark at annocere sine knabstruppersalgheste på websiden. 

Annoncen må indeholde følgende:
Navn og og evt. registreringsnr
Køn
Født
Højde
Far
Mor
Morfar
 
Skriv derudover en beskrivelse af hesten på maksimalt 30 ord.

Husk ét billede som vedhæftet fil.
Webmaster forbeholder sig ret til at tilpasse annoncens tekst. Husk kontaktoplysninger. Sendes til knabstrupperforeningen@gmail.com 
 
___________________________________________________________
Annoncering på foreningens hjemmeside og i Knabstrupper nyt.
 
Annoncemuligheder og priser finder du her
 
Bestilling: Ved bestilling af annonce i KN-Nyt og/eller på hjemmesiden, rettes henvendelse til foreningens redaktør eller webmaster.
 
Annoncemateriale: Annonce materiale leveres af annoncør. Tekst og billeder modtages pr. mail. Redaktør og webmaster kan, mod betaling, designe annonce.

Ved annoncering i KN-Nyt - vær opmærksom på deadline - Kalender

 
Betaling: Ved bestilling af annonce fremsendes faktura elektronisk til annoncør.

Når fakturabeløbet er registreret på foreningens bankkonto effektueres annoncen.

 
Knabstrupperforeningen for Danmark  | knabstrupperforeningen@gmail.com